Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

AOW gat

Een zogenaamd AOW-gat ontstaat wanneer u na 1949 bent geboren en uw partner nog geen 65 is. In dit geval ontvangt uw partner pas een aow-uitkering wanneer hij of zij zelf 65 jaar is geworden. De grootte van het AOW-gat is het leeftijdsverschil tussen u en uw partner. Een rekenvoorbeeld van het AOW gat is als volgt. Indien u voor 1950 geboren bent en uw partner is nog geen 65 jaar oud ontvangt u een toeslag. De toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner en bedraagt maximaal EUR 8.097,- per jaar. Indien u na 1949 geboren bent komt deze toeslag te vervallen. Indien het leeftijdsverschil tussen u en uw partner 7 jaar is dan is het AOW gat dus 7 x EUR 8.097,- = EUR 56,679,-.
Meer informatie.....
Algemene Ouderdoms Wet
Laatste pensioennieuws