Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioen en werken in het buitenland

Pensioen en werken in het buitenland: zaken waarop u moet letten en rekening mee moet houden

  1. AOW
  2. Pensioenopbouw
  3. Pensioenuitkering

Iedereen die tussen zijn 15e en 65e in Nederland heeft gewoont bouwt een volledig pensioen op. Voor elk jaar dat u niet in Nederland heeft gewoond bouwt u 2% minder AOW op. Voor wat betreft de pensioenopbouw wanneer u in het buitenlang gaat werken ligt de situatie iets ingewikkelder. Gaat u voor een Nederlandse werkgever in het buitenland werken (als ex-pat) dan heeft u een detacheringsverklaring nodig. Echter het kan ook zijn dat u verplicht wordt om in het land waar u gaat werken pensioen op te bouwen. Vraag bij uw (toekomstig ) werkgever de details na.

Wanneer u na uw pensionering in het buitenland gaat wonen geld in principe een simpele regeling voor uw pensioenuitkering en aow-uitkering. Ongeacht waar u woont heeft u recht op AOW. Echter e.e.a. is wel afhankelijk van uw woonsituatie omdat Nederland met een aantal EU-landen verdragen heeft. Belastingtechnisch is e.e.a. afhankelijk van het land waar u gaat wonen en welke afspraken Nederland heeft met dat betreffende land.

Laatste pensioennieuws