Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioen en deeltijd werken

Pensioen en deeltijd werken: waar u op moet letten en wat de addertjes onder het gras zijn. Voort parrtimers gelden dezelfde rechten als voor fulltimers. Dit betekent dat wanneer de pensioenregeling een drempel kent het deeltijd salaris wordt herleid naar een fulltime salaris. Een rekenvoorbeeld:

Stel: de gehanteerde AOW-franchise in uw pensioenregeling is EUR 18.000,-.
U werkt voor 50% en uw salaris is EUR 22.000,-.  In dit voorbeeld zou u slechts over EUR 4.000,- pensioen opbouwen. Echter door het salaris te herleiden naar fulltime komt de echt opbouw in het vizier. EUR 44.000,- minus EUR 18.000,- is EUR 26.000,-.

Stel u bouwt elk jaar 1,75% op dan is het op te bouwen pensioen 0,5 x 0,0175 x 26.000= EUR 227,50 per jaar. Indien u de laatste tien jaar vóór uw 65e parttime gaat werken kan het toegestaan zijn dat u een volledig ouderdomspensioen opbouwt.

Ondanks dat de wetgever dit heeft toegestaan betekent niet dat dit ook in uw pensioenregeling is opgenomen. Raadpleeg daarvoor uw pensioenreglement. Indien u voornemens bent om maar voor korte tijd parttime te gaan werken is het van belang om te beseffen dat indien u tijdens uw parttime-periode komt te overlijden en nabestaandenpensioen óók deeltijd wordt uitgekeerd.

Meer informatie.....
Pensioen en verlof
Laatste pensioennieuws