Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

DGA pensioen opbouw

De pensioen opbouw van een DGA (directeur grootaandeelhouder) biedt enerzijds meer mogelijkheden dan een 'gewone'werknemer heeft. Er zijn in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om zijn/haar pensioen opbouw te verzorgen: 

  1. pensioen opbouwen in eigen beheer
  2. pensioen opbouwen door oprichting van een eigen pensioenlichaam 
  3. pensioen opbouwen door verzekeringsconstructies

Ad. 1. Pensioen opbouwen in eigen beheer Indien u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming bezit waarbij u tevens in dienst bent, kan de DGA zijn/haar pensioen opbouwen door jaarlijks te reserveren op de balans van de onderneming. Omdat de pensioenreservering ten laste van de winst komt ontstaat een fiscaal voordeel. Daarnaast blijft het werkkapitaal binnen de onderneming. Omdat het om een reservering gaat hoeft het gereserveerde bedrag niet daadwerkelijk aan liquiditeiten aanwezig te zijn. Er is ook een keerzijde van de medaille, namelijk de risico's: 

  • tegenvallende ondernemingsresultaten
  • failliesement van de onderneming
  • overdracht van de onderneming
  • langlevenrisico (langer leven dan verwacht)

Ad. 2. pensioen opbouwen door oprichting van een eigen pensioenlichaam Met de oprichting van een eigen pensioenlichaam bedoelen wij de oprichting van een pensioen BV. Op deze manier maakt de DGA als het ware zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Deze constructie is wel gebonden aan een aantal richtlijnen van het ministerie van Financiën. Sinds 1992 is bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap.

Ad. 3. pensioen opbouwen door verzekeringsconstructies U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een lijfrente aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt.

Meer informatie.....
Pensioen in eigen beheer
Laatste pensioennieuws