Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioen in eigen beheer

Als de Directeur-grootaandeelhouder ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, kan hij pensioen opbouwen door óf een reserve te vormen op de balans van de vennootschap óf een reserve te vormen op de balans van de holding.

De pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht en dat betekent dus direct een fiscaal voordeel. Daarnaast is de pensioenreservering als werkkapitaal aan te wenden, daardoor wordt de afhankelijkheid van externe financiering minder groot. Bij een onverhoopt faillissement loopt de Directeur-grootaandeelhouder echter het risico zijn pensioen kwijt te zijn. Tevens bestaat bij verkoop of overname van het bedrijf het risico dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan blijven voldoen. Of dat er bijvoorbeeld onvoldoende liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt om de pensioenverplichting over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij.

Bij pensioen in eigen beheer het zogenaamde langlevenrisico. Dit is het risico dat de pensioenspaarpot opraakt bij het ouder worden. Dit in tegenstelling tot een verzekerd pensioen waarbij het risico is gealloceerd bij de verzekeraar.

Meer informatie.....
DGA pensioen opbouw
Laatste pensioennieuws