Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioenvoorziening

Een pensioenvoorziening is een regeling voor uw pensioen die tot stand is gekomen in de werkgever/werknemersfeer. De premies die betaald worden aan een pensioenuitvoerder of pensioenfonds vallen volgens de PSW (Pensioen- en SpaarfondsWet) buiten de inkomstenbelasting. De pensioenvoorziening mag alleen gebruikt worden voor de opbouw van een pensioen en u mag niet eerder dan de pensioneringsdatum aan het kapitaal komen.
Laatste pensioennieuws