Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioen en echtscheiding

Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor uw pensioen en dat van uw (ex-)partner. Hetzelfde geld voor een scheiding van tafel en bed. De verdeling van de opgebouwde pensioenaanspraken is wettelijk geregeld. Bij uw pensioen en echtscheiding wordt er gekeken naar een tweetal pensioenvormen:

Kijkend naar het nabestaandenpensioen is het van belang om te weten of er een nanestaandepensioen wordt opgebouwd of dat deze op risicobasis is meeverzekerd. Indien het nabestaandenpensioen op risicobasis is meeverzekerd dat heeft uw ex geen aanspraak op een uitkering als u komt te overlijden (dus ná de echtscheiding). Voor nabestaandenpensioen dat wordt opgebouwd is wettelijk geregeld dat uw ex-partner recht heeft op een bijzonder weduwe- of weduwnaarspensioen.

Het nabestaandenpensioen wordt geacht te zijn opgebouwd tot aan de datum van echtscheiding. Ook geregistreerde partners hebben recht op een dergelijk bijzonder nabestaandenpensioen. Ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden hebben geen wéttelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen.

Echter in veel pensioenregelingen is bepaald dat de ex-partner bij het beëindigen van de samenwoning op dezelfde manier als bij scheiding een bijzonder nabestaandenpensioen krijgt na uw overlijden. Het is mogelijk om in uw samenlevingscontract afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Als u hertrouwt krijgt uw nieuwe partner nabestaandenpensioen verminderd met het nabestaandenpensioen wat uw ex-partner ontvangt. `

De verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding is geregeld in de Wet pensioenverevening. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het tot dan toe opgebouwde pensioen. Echter de ex krijgt zijn/haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Indien de echtscheiding binnen twee jaar is gemeld aan de betreffende pensioenuitvoerder betaalt deze het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uit. Uw ex krijgt dat deel zolang u beiden in leven zijn. Overlijd uw ex-partner dan ontvangt u weer het gehele pensioen. Indien u eerder komt te overlijden dan stopt de uitkering voor het ouderdomspensioen aan uw partner. Wel is het mogelijk dat hij/zij dan nog nabestaandenpensioen ontvangt.

Meer informatie.....
Wet Verevening Pensioenrechten
Alimentatieplicht afkopen
Laatste pensioennieuws