Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Wet Verevening Pensioenrechten

In de Wet Verevening Pensioenrechten is ondermeer geregeld dat het ouderdomspensioen dat gedurende uw huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd bij scheiding van tafel en bed of echtscheiding wordt verevend. In de Wet Verevening Pensioenrechten staat dat het ouderdoms-pensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners in een scheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is uitgesloten.
Meer informatie.....
Pensioen en echtscheiding
Alimentatieplicht afkopen
Laatste pensioennieuws