Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Afvloeiingsregeling

Voor bepaalde functies is het heel normaal dat in de arbeidsovereenkomst al een bepaalde schadevergoeding is opgenomen voor het geval het dienstverband tussentijds beëindigd wordt. Men spreekt hier ook wel van een golden parachute. Het kan een gefixeerde schadevergoeding zijn die onder bepaalde voorwaarden wordt uitgekeerd. Maar er zijn ook ook afvloeingsregelingen die in feite een soort minimumaanspraak regelen. Dit betekent dat uw schadevergoeding nooit minder zal zijn dan het van te voren overeengekomen bedrag. Indien er niets overeengekomen is dient onderhandeld moeten worden over een afvloeiingsregeling. Een afvloeiingsregeling is maatwerk.
Laatste pensioennieuws