Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Prepensioen

Een prepensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat vóór het levenslange ouderdomspensioen (vanaf uw 65e) wordt uitgekeerd. Prepensioen vervangt de VUT-regeling. Gedurende uw prepensioen gaat u normale pensioenopbouw gewoon door. Vanaf 2006 staat de regeling alleen nog open voor deelnemers die in 2005 reeds 55 jaar of ouder waren.
Laatste pensioennieuws