Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioen en overlijden

Pensioen en overlijden: wat gebeurt er indien u komt te overlijden vóór uw 65e en wat gebeurt er ná uw 65e?

Indien u vóór uw 65e komt te overlijden krijgt uw partner, althans in de meeste pensioenregelingen, 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen als nabestaandenpensioen (soms ook wel partnerpensioen genoemd). Dat is dus 70% x 70% = 49% van uw huidige gezinsinkomen. Vanaf het moment dat uw partner 65 is geworden ontvangt hij/zij dan ook AOW.

Daarnaast kennen veel pensioenregelingen een korting voor stellen/partners die meer dan 10 jaar van elkaar verschillen in leeftijd. De korting is in de meeste gevallen 2,5% voor elk jaar méér dan 10 jaar leeftijdsverschil. Indien u ná uw 65e komt te overlijden dan is voor het nabestaandenpensioen van belang dat u vóór uw 65e bent getrouwd of een samenlevingscontract hebt getekend. Anders heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen.

Omdat veel pensioenregelingen het nabestaandenpensioen op risicobasis hebben verzekerd heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen. Veel pensioenuitvoerders bieden u de mogelijkheid om het ouderdomspensioen om te ruilen tegen een nabestaandenpensioen.

Behoefte aan advies over wat er met uw pensioen gebeurt bij overlijden of wilt u aanvullend nabestaandenpensioen opbouwen? De pensioenspecialist van PensioenCenter is u graag van dienst.

Meer informatie.....
Weduwenpensioen
Laatste pensioennieuws