Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds ingesteld door een gehele bedrijfstak. Meestal loopt de bedrijfstak gelijk met de inrichting van de CAO's (Collectieve Arbeidsovereenkomsten). In Nederlanden zijn enkele tientallen bedrijfstakpensioenfondsen. Andere pensioenfondsen zijn ondernemingspensioenfondsen welke de pensioen van de werknemers van één individueel bedrijf beheerd.
Meer informatie.....
Ondernemingspensioenfonds
Levensverzekeringsmaatschappij
Laatste pensioennieuws