Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

B-polis pensioenvorm

Een B-polis is een waardevaste pensioenvorm waarbij de kosten vaak lager zijn omdat er lagere verzekeringskosten en administratiekosten zijn. In essentie is een B-polis een levensverzekering. Bij een dergelijke levensverzekeringsovereenkomst is de werkgever de verzekeringsnemer en de werknemer de verzekerde. Op B-polissen is de PSW (Pensioen- en SpaarfondsenWet) van toepassing.
Meer informatie.....
C-polis pensioenvorm
Laatste pensioennieuws