Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Beschikbare premie of beschikbaarpremiesysteem

Bij het beschikbare premie of beschikbaarpremiesysteem garandeerd uw werkgever geen pensioenuitkering maar stelt deze een pensioenpremie beschikbaar. De beschikbare premie wordt uitgedrukt als een percentage van uw brutosalaris. Dit percentage kan tijdens uw carriere gelijk blijven of stijgen naarmate u ouder wordt.

De premie wordt gestort in een kapitaalverzekering met pensioenclausule. Ieder jaar krijgt u rente of winst uit beleggingen. Zo wordt een kapitaal opgebouwd wat tot uitkering komt op een bepaalde datum (vaak uw pensioendatum). Van het beschikbare kapitaal dient u een pensioen te kopen.

Indien er een nabestaandenregeling is opgenomen dienen de nabestaanden er een nabestaandenpensioen van te kopen. Regelmatig kunt u zelf bepalen in wat voor een soort risico's en in welke beleggingsfondsen u wilt beleggen.

Overigens wordt niet de gehele premie in de kapitaalverzekering gestort. Een gedeelte wordt gebruikt voor de afdekking van de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid wordt dan een nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd.

Meer informatie.....
Middelloonregeling of Middelloonsysteem
Eindloonregeling of eindloonsysteem
Laatste pensioennieuws