Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Eindloonregeling of eindloonsysteem

De eindloonregeling of eindloonsysteem is een pensioenregeling waarin de hoogte van uw pensioen wordt afgeleid van het salaris dat u direct voorafgaand aan de pensioendatum verdiende.

Met elke salarisverhoging wordt het pensioen dat u reeds heeft opgebouwd opgetrokken naar het nieuwe salarisniveau. De werkgever dient een zogenaamde backservice te betalen. Dit is het bedrag wat nodig is om in het verleden gemist pensioenpremies (die ontstaan zijn door de salarisverhoging) in te halen zodat het totale pensioenkapitaal op peil blijft.

In de eindloonregeling bouwt u ieder jaar een gedeelte ouderdomspensioen op. Dit gedeelte is een bepaald percentage van de pensioengrondslag , in de meeste gevallen 1,75%. Typerend voor het eindloonsysteem is dat men bij de berekening uitgaat van uw laatst verdiende salaris.

In de meeste gevallen bedraagt het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u zou kunnen bereiken als u tot de pensioendatum deelneemt in de pensioenregeling.

Meer informatie.....
Middelloonregeling of Middelloonsysteem
Beschikbare premie of beschikbaarpremiesysteem
Laatste pensioennieuws