Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Middelloonregeling of Middelloonsysteem

In een pensioenregeling gebaseerd op de middelloonregeling of het middelloonsysteem bouwt u elk jaar dat u deelneemt een deel ouderdomspensioen op. De opbouw is een bepaald percentage van uw pensioengrondslag vaak 1,75 of 2%, in dat jaar. Indien dat 40 jaar gebeurt heeft u dus 70% (40x1,75%) van de pensioengrondslag opgebouwd.

Samen met de AOW komt u dan uit op 70% van het gemiddelde salaris wat u tijdens uw totale loopbaan heeft verdient. Meestal wordt het opgebouwde pensioen in een middelloonregeling geïndexeerd. Daardoor is uw pensioen waardevast. Het nabestaandenpensioen wordt afgeleid van het ouderdomspensioen. Meestal bedraagt het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen.

Meer informatie.....
Eindloonregeling of eindloonsysteem
Beschikbare premie of beschikbaarpremiesysteem
Laatste pensioennieuws