Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Tweeverdienersgat

Het tweeverdienersgat ontstaat doordat bij de opbouw van uw pensioen rekening wordt gehouden met de AOW, de zogenaamde AOW-franchise. Het pensioenfonds gaat in het geval van tweeverdieners uit van een AOW-uitkering voor gehuwden, en deze gehuwdenfranchise bij beide pensioendeelnemers (in casu u en uw partner) van het op te bouwen pensioenbedrag aftrekt. Op deze manier zal het uiteindelijk opgebouwde pensioenbedrag velen malen lager zijn dan waar u nu rekening mee houdt.
Meer informatie.....
Pensioen en samenwonen
Laatste pensioennieuws