Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht van uw pensioen is het overdragen van pensioenrechten die u bij de ene werkgever hebt opgebouwd naar de nieuwe pensioenregeling. Bij de nieuwe pensioenuitvoerder worden extra dienstjaren bijgeteld en hierdoor tellen de reeds opgebouwde jaren bij de nieuwe werkgever volledig mee in de opbouw van uw pensioen. Ook bij salarisverhogingen. Waardeoverdracht van uw pensioen is een wettelijk recht en kan u niet geweigerd worden.
Meer informatie.....
Pensioen en verandering van werkgever
Overdracht pensioen
Laatste pensioennieuws